Oferowany przez nas węgiel (zarówno miał węglowy jak i węgle grube) doskonale nadaje się do spalania w instalacjach przemysłowych, jak również w małych kotłowniach przydomowych.

Realizujemy sezonowe przedsięwzięcia ciepłownicze na podstawie podpisanych umów na sezon grzewczy, jak i wygranych przetargów z zamówień publicznych i przetargów nieograniczonych na dostawy węgla zarówno z dużymi ciepłowniami oraz mniejszymi jednostkami jak zakłady gospodarki komunalnej, zakłady przemysłowe stosujące węgiel do potrzeb technologicznych, a także szkoły, gminy i szpitale, do których dowozimy węgiel również w ilościach detalicznych.

Prowadzimy także sprzedaż hurtową na potrzeby składów handlowych i potrzeb bytowych ludności.

Na życzenie klienta możemy przygotować odpowiednie frakcje np.: 0-20, 0-25, 0-30, 15-25, 8-25, 25-40, 25-45, 25-50, 50-80, 0-100, 90-200, 0-300.