Zgłaszanie nadużyć

Zawiadomienie o nieprawidłowościach i nadużyciach można zgłaszać na terminalach Spółki oraz przez jej pośredników i reprezentantów a także za pośrednictwem:

1. formularz na stronie internetowej www.suekag.com
2. telefon do Pełnomocnika ds. Zgodności: +41 71 226 85 47
3. skrzynka e-mail: compliance@suekag.com
4. adres pocztowy: Egor Popov. SUEK AG Wassergasse 7, St.Gallen 9000, Szwajcaria