Zasady zgłaszania reklamacji BC

1. Istnieją 3 kanały zgłaszania reklamacji:

a) kontakt telefoniczny pod nr 885 562 123
b) e-mail, adres: jakosc@bartercoal.pl
c) poczta tradycyjna, adres: Barter Coal sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 40a, 15-004 Białystok

2. W celu umożliwienia weryfikacji reklamowanego towaru Reklamujący ma obowiązek zabezpieczyć reklamowaną partię węgla do działań reklamacyjnych. Reklamowany tonaż towaru musi być zgodny z dokumentami wysyłkowymi.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno spełniać wymienione niżej wymagania:

a) wpłynąć w obowiązującym terminie, nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania towaru,
b) zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną partię węgla,
c) zawierać podstawę zgłoszenia reklamacji, dodatkowo w przypadku zakwestionowania zawartości kamienia lub składu ziarnowego materiał zdjęciowy, wyraźnie prezentujący reklamowany parametr, a w przypadku reklamacji jakościowej protokół z badania jakości węgla.

4. Przy odbiorze własnym Reklamującego (przez auta należące do Reklamującego bądź przez niego wynajęte) zgłoszenie reklamacji na skład ziarnowy muszą być dokonane bezpośrednio na Bazie. Po opuszczeniu terenu Bazy reklamacje dotyczące składu ziarnowego nie będą uwzględniane.